Przedszkole Samorządowe Nr 118
Menu
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 
 Nasza oferta...
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna w roku szkolnym 2021/2022 będzie oparta na:
 
 
* Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
 
* Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci. prawda, dobro, piękno w świecie wartości" Marta Jaszczuk, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2019
 
 
Programy włsne nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022
 
* Program adaptacyjny Przedszkola Samorządowego Nr 118 - "Będę Przedszkolakiem" Ewa Janik, maria Wojtczak
 
* "Zdolne dziecko" program stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym - Agata Przybyś
 
* Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Ewa Janik
 
* "Zabawy muzyczne na cztery pory roku" - program wychowania muzycznego w przedszkolu - Ewa Janik
 
* "Kolorowe nutki" program wychowania muzycznego w przedszkolu dla dzieci 5 - letnich - Kinga Przetocka
 
 
Wykorzystujemy również ciekawe metody , koncepcje i projekty:
 
* "Metoda Dobrego Startu"  M. Bogdanowicz
 
* "Wprowadzenie dziecka w świat pisma" I. Majchrzak
 
* "Kinezjologia edukacyjna " P. Dennisona
 
* "Metoda gimnastyki twórczej" R.Labana
 
* "Metoda twórcza" C. Orffa
 
* " Metoda ruchu rozwijającego " W. Sherborne
 
* Kodowanie
 
 
W naszym Przedszkolu pracują z dziećmi specjaliści
 
mgr Agata Przybyś - terapeuta pedagogiczny
mgr Elżbieta Brniak-Gomółka - logopeda
 
Odbywają się także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i religii
 
mgr Jadwiga Stawiarz - Gimnastyka korekcyjna 
 
ks. Dariusz Gryc - Religia
 

Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA dla DZIECI w WIEKU PRZEDSZKOLNYM

30-818 KRAKÓW, ul. Popławskiego 17,  tel./fax 12 632 87 73 / 660 637 351

www.poradniakrakow.com.pl


LOGOPEDA

mgr Anna Buława

pełni dyżury w naszym Przedszkolu dwa raz w miesiącu w środę w godzinach od 800-1130

  • 2021r.  22.09, 06.10, 20.10, 10.11, 24.11,08.12
  • 2022r.  05.01, 19.01, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06 


PSYCHOLOG

mgr Agnieszka Urbańska

pełni dyżury w naszym Przedszkolu raz w miesiącu w piątek w godzinach od 800-1100

  • 2021r.  24.09,  22.10, 26.11, 24.12
  • 2022r.   21.01, 25.02, 25.03, 22.04, 27.05, 24.06

            

PEDAGOG SPECJALNY – SOCJOTERAPEUTA

mgr Jolanta Bień

pełni dyżury w naszym Przedszkolu raz w miesiącu w piątek w godzinach od 8.00-11.00

  • 2021 r.  17.09, 15.10, 19.11, 17.12
  • 2022 r.  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 20.05, 17.06

 

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora przedszkola.
 

W roku szkolnym 2021/2022 odbywają się również konsultacje, terapia i diagnoza w Poradni ul. Popławskiego 17 –/ budynek Szkoły  Podstawowej 61 / po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.: 12 632-87-73

 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2022-02-27
BIP