Przedszkole Samorządowe Nr 118
Menu
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca od 23 maja 2022r. do 1 czerwca 2022r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 118 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ OD 23 MAJA DO  29 CZERWCA 2022 ROKU na takich samych zasadach co rekrutacja „marcowa”( m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja co  w rekrutacji „marcowej”).                          

Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecielub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „marcowej”.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 2 WOLNE MIEJSCA.

 

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:                                                                                                            

23 maja – 1 czerwca 2022r. 

 

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej, odbywa się drogą e-mailową (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2022 r. do Przedszkola Samorządowego Nr 118, jako przedszkola pierwszego wyboru).
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Przedszkola Samorządowego Nr 118 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

21 czerwca 2022 r. godz. 9.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

22 czerwca – 28 czerwca 2022 r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów ( drogą e-mailową)

29 czerwca 2022 r. godz. 9.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

UWAGA WSZYSCY RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 118                              W KRAKOWIE

      Dyrektor Przedszkola przyjmuje potwierdzenie przez Rodziców woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2022 r.) drogą e-mailową : p118@mjo.krakow.pl

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Przedszkola Samorządowego Nr 118 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie brali udziału w rekrutacji „marcowej”) odbywa się zgodnie z harmonogramem przyjęć :

23.05.2022 r.  i 30.05.2022 r. tj. poniedziałek – w godz.  od 13:00 do 15:00

25.05.2022 r. ; 27.05.2022 r. i 1.06.2022 r. – w godz.  od 9:00 do 11:00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 2 WOLNE MIEJSCA.


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-23
BIP